Ykköskoti Kartano

Tehostettua kuntouttavaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille

Ykköskoti Kartano sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa Joutsassa. Tarjoamme kodin mielenterveyskuntoutujille. 

Asuminen meillä

3/2017 valmistuneessa Kartanokodissamme on esteettömät, valoisat ja ajanmukaiset tilat viihtyisässä ja virikkeellisessä ympäristössä.

Toiminta

Joutsan kirkonkylän päivittäis- ja vapaa-ajan palvelut ovat Kartano kodin välittömässä läheisyydessä ja asukkaiden käytettävissä myös henkilökunnan tuella. Joutsan kunta järjestää työ- ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille toimintakeskus Helperissä. Kotimme arki on toiminnallista ja kunkin asukkaan yksilöllisiä toiveita huomioonottavaa. 

Kodit ja yhteistilat

Kodissamme on yhteensä 16 asuntoa. 

Jokaisella asukkaalla on oma huone, jossa on inva-mitoitettu kylpyhuone. Yhteisissä oleskelu- ja ruokailutiloissa viihdytään yhdessä; ruokaillaan, harrastetaan, osallistutaan arjen askareisiin ja viriketoimintaan. Asukkaiden yhteiskäytössä ovat myös sauna ja pyykinhuoltotilat.

MÄNTYLÄ – koti mielenterveyskuntoutujille

Mäntylässä henkilöstön perustehtävänä on asukkaiden omatoimisuuden, toimintakyvyn ja kuntoutumisen tukeminen voimavaralähtöisesti osallisuuteen kannustaen. Asuminen perustuu säännöllisin väliajoin tarkistettavaan kuntoutussuunnitelmaan; se suunnitellaan vastaamaan kunkin asukkaan henkilökohtaisia tarpeita ja tavoitteita. Arjessa harjoitellaan ja ohjataan itsestä huolehtimiseen, kodinhoitoon sekä yhteisön yhteisiin askareisiin liittyviä toimia ja osallistumista.

Mäntylä tarjoaa sekä tehostettua palveluasumista että tehostettua kuntouttavaa palveluasumista. Tehostettu asumispalvelu on luonteeltaan pitkä-aikaista, yli kaksi vuotta kestävää. Asukkaalle tarjotaan viihtyisää, hyvinvointia edistävää ja henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa asumista. Tehostettu, kuntouttava asumispalvelu on luonteeltaan tilapäistä, alle kaksi vuotta kestävää. Sen painopisteenä on monipuolinen kuntoutus itsenäisemmän elämänhallinnan saavuttamiseksi. Asukasta ohjataan harjaantumaan sairauden kanssa selviytymiseen, motivoidaan harjoittelemaan itsenäistä asumista tukevia taitoja sekä hoitamaan ihmissuhteita.

Kartanokodin mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö voi tarjota myös liikkuvaa asumisen tukemista kotona asuville asiakkaille. Sen tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan arjessa mahdollisimman itsenäisesti ja luomaan yhteys paikallisiin palveluihin.

Kodin ympäristö

Ykksökoti Kartanossa on suojaisa, kaunis ja esteetön piha-alue vanhan maalaistalon pihapiirissä. Sisäpihalle on teetetty puutarhasuunnitelma, jonka keskeisinä ajatuksina ovat toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja turvallisuus. Puutarhan rakentaminen aloitettiin keväällä 2017.

Henkilöstö

Ammattitaitoinen koulutettu ja lämmin henkilöstömme on asukkaidemme tukena ympäri vuorokauden.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Kartanoon voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.
  • Yksikön johtaja
  Johanna Ojala
  p. 040 6691576

  johanna.ojala@mehilainen.fi

 • Yhteystiedot:
  Mäntylä
  p. 0400 815 730

  Tuomela
  p. 040 176 4419
 • Osoite:
  Yhdystie 2
  19650 Joutsa
 • Ykköskoti Kartano

  • Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta

  • Tehostettua kuntouttavaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille

  • Keskeinen sijainti

  • Hyvät kulkuyhteydet

  • Esteettömät tilat

  • Oma sauna

  • Toiminnallinen arki

 • Yhteydenotto

  Ensisijainen yhteydenottotapa:
  Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn.