Ykköskoti Huvikumpu

Tarjoamme Ykköskoti Huvikummussa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua haasteellisesti käyttäytyville mielenterveyskuntoutujille ja psykiatrisen diagnoosin omaaville kehitysvammaisille. Kotimme sijaitsee Lopen Sajaniemessä.

Asuminen meillä

Palvelukoti Huvikumpu tarjoaa ympärivuorokautista, tehostettua asumispalvelua haasteellisesti käyttäytyville mielenterveyskuntoutujille sekä kehitysvammaisille, joilla on mielenterveysdiagnoosi.
Tarjoamme myös tehostetun asumispalvelun arviointi- sekä intervallijaksoja sekä työtoimintaa työsalillamme myös muille kuin Ykköskoti Huvikummussa asuville asiakkaille.

Ykköskoti Huvikummun arvot  ovat: Yksilöllisyys, Itsemääräämisoikeus ja yhteisöllisyys
Jokainen ihminen on yksilö omine tarpeineen ja vahvuuksineen. Räätälöimme jokaiselle asukkaallemme yksilöllisen, kuntoutuksellisia tavoitteita edistävän viikko-ohjelman ja palvelukokonaisuuden. 

Kunnioitamme asukkaiden itsemääräämisoikeutta. Työotteemme on voimaannuttava ja osallistava, mikä tukee asukkaiden valinnanmahdollisuuksia ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. 

Meillä yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä ja yhteisöön kuulumista, jokainen on tärkeä. Asukkaat ovat tiiviisti mukana yhteisten juhlien, kuten jokavuotisten elojuhlien ja pyhien ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Toiminta

Ykköskoti Huvikummun toiminnan perustana on tarjota yhteisöllistä, kuntouttavaa ja kodikasta ympärivuorokautista tehostettua asumista eri ikäisille kuntoutujille. Kuntouttava työtoiminta ja ohjattu päivätoiminta ovat tärkeä osa Ykköskoti Huvikummun arkea. Säännöllinen ja suunnitelmallinen virkistystoiminta tarjoaa asukkaillemme elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia arjen oheen.

Asukkaat osallistuvat toimintakykynsä ja omien vahvuuksiensa mukaan palvelukodin arjen askareisiin esim. oman huoneen siivoaminen, pyykinpesu, kattaminen ym. Asukkaita tuetaan ja ohjataan arjen askareissa ja lisäksi asukkaille tarjotaan mahdollisuus osallistua arkipäivisin järjestettävään työtoimintaan ja päivätoimintaan.

Työtoiminnan ja päivätoiminnan tavoitteet asetetaan yksilöllisesti jokaiselle asukkaalle. Asukkailla on mahdollisuus olla työ- tai päivätoiminnassa viitenä päivänä viikossa taikka voidaan suunnitella asukasta parhaiten tukeva yhdistelmä työ- ja päivätoimintaa hänen viikko-ohjelmaansa. Yleisinä tavoitteina työ- ja päivätoiminnalle on tukea asukkaan kuntoutumista, edistää/ ylläpitää asukkaan toimintakykyä, tukea säännöllistä vuorokausirytmiä ja elämänhallintaa sekä tarjota mielekästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään niille varatuissa tiloissa (työsali, päivätoimintatilat) arkisin klo 9-14/15.

Työtoiminta sisältää erilaisia pakkaus- ja kokoonpanotöitä, työnteettäjistä riippuen. Työtoimintaan osallistumisesta asukkaille maksetaan kannusterahaa.

Ohjattu päivätoiminta on ryhmätoimintaa, jonka suunnitteluun osallistetaan asukkaat mukaan. Jokaisella arkipäivällä on oma teemansa päivätoiminnassa; liikuntapäivä, hyvinvointipäivä, retki/luontopäivä, kulttuuripäivä ja pelipäivä. 

Kodit ja yhteistilat

Kodissamme on 14+11 asukaspaikkaa. Palvelukoti Huvikummun yksiköt sijaitsevat Lopella Sajaniemessä. Toimintamme on keskitetty Sajaniemeen rauhalliseen maalaismaisemaan kahteen erilliseen toimintaa varten rakennutettuun taloon.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsee rauhallisessa maaseutuympäristössä, jossa ulkoilumahdollisuudet ovat erinomaiset.

Henkilöstö

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen (sosionomi, sairaanhoitaja, lähihoitaja) saanut henkilökuntamme on käynyt mm. seuraavia täydennyskoulutuksia: psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, Mapa, Avekki, rentoutusohjaaja, autismi-koulutus. 

Meille asukkaaksi?

Asukkaaksi meille pääsee ottamalla yhteyttä oman kunnan sosiaalitoimeen. 

Lue lisää:

 • Yksikön johtaja
  Anneli Lappavirta
  p. 050 591 6720

  anneli.lappavirta@mehilainen.fi • Yhteystiedot:
  Henkilökunta
  p. 040 352 1640
  p. 0400 678 072

  fax. 019 455 305
 • Osoite:
  Sajatie 430
  12630 Sajaniemi
  Loppi
 • Yhteydenotto

  Ensisijainen yhteydenottotapa:
  Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn.