Ykköskoti Uurainen

Kuntouttavaa palveluasumista ja palveluasumista mielenterveyskuntoutujille

Asuminen meillä

Ykköskoti Uurainen soveltuu eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille, jotka hyötyvät aktiivisista kuntouttavista toimista. Yksikön tavoitteena on kuntoutumisen kautta mahdollistaa asukkaan siirtyminen palveluasumisesta tuettuun asumiseen ja sitä kautta omaan asuntoon. Kohderyhmänä ovat myös kuntoutujat, joiden toimintakyvyn haasteet edellyttävät pitkäkestoisempaa kuntoutusjaksoa itsenäisen arjessa selviytymisen tueksi ja pohjaksi. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa. Ykköskoti Uurainen tarjoaa asukkailleen kodin ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen.

Toiminta

Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Yksikössä järjestetään monipuolisesti aktivoivaa tekemistä asukkaan toiveiden ja voinnin mukaan. Kuntoutujalle annetaan palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä. Kuntoutujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään hänen kuntoutumistavoitteidensa ja toimintakykynsä mukainen tuen tarve. Yksikön viikko-ohjelma sisältää aamu- ja yhteisökokoukset sekä ryhmätoimintaa, joka pitää sisällään mm. liikunnallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavia toimintoja. Lisäksi on mahdollisuus osallistua työtoimintaan palvelukodin tiloissa.

Ykköskoti Uuraisilla käytössä olevat kuntoutusmenetelmät:

• Erilaiset kuntouttavat-, taitoja harjoittavat-, kädentaidolliset-, ajanviete-, ja liikunnalliset ryhmät

• Työtoiminta, jossa mahdollisuus tehdä erilaisia alihankintatöitä ja päästä työkokeiluun yhteistyö-yrityksissä

• Yhteisökuntoutuksen menetelmät

• Retki- ja virkistystoiminta

• Sosiaalista kognitiota harjoittava SCIT-ryhmä

• Cami-tietokoneavusteinen kognitioharjoittelu

• Kuntoutusmittari

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Uuraisilla on 19 asukaspaikkaa. Kodissamme ruoan valmistuksesta vastaa oma kokki. Kodissamme on mahdollista turvallisessa ympäristössä harjoitella taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan. Voit kalustaa huoneesi omilla huonekaluillasi ja tavaroillasi. Peruskalusteet saat tarvittaessa myös yksiköstä.

Asukkaillamme on käytössään kodin yhteiset oleskelutilat, yhteinen ruokailutila, viriketila ja päivätoimintatila sekä kuntosali ja sauna.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsee Uuraisten keskustassa. Kaikki palvelut, kuten kauppa, apteekki ja pankki, ovat aivan vieressä.

Henkilöstö

Henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan. Yksikössä on valmiudet ohjata sosiaalisen kognition ja toimintakyvyn kohenemiseen tähtääviä ryhmiä sekä kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Henkilökunnalla on erityisosaamista psykiatrisesta hoitotyöstä sekä päivä- ja ryhmätoiminnan järjestämisestä. Päivitämme henkilökunnan osaamista erisisältöisillä säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Meille asukkaaksi?

Meille voit tulla asukkaaksi eri kunnista sopimalla asiasta oman paikkakuntasi sosiaalityöntekijän kanssa.

Kaikissa tapauksissa olet oikeutettu Kelan etuuksiin; kuten asumis-, kuntoutus- ja hoitotukeen. Me autamme sinua hakemusten teossa.

Tulo-ohjeet

Kotimme sijaitsee Uuraisten keskustasta, linja-autopysäkkien läheisyydessä.

Tullessasi omalla autolla, kodin takapihalta löytyy parkkipaikka, jossa on runsaasti parkkitilaa. • Yksikön johtaja
  Anne Nurro
  p. 040 481 9542

  anne.nurro@mehilainen.fi

 • Yhteystiedot:
  Henkilökunta
  p. 044 566 9550
 • Osoite:
  Virastotie 1
  41230 Uurainen
 • Ykköskoti Uurainen

  • Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta

  • Toiminnallinen arki

  • Monipuoliset kuntoutusmenetelmät

  • Lähellä palveluja

  • Toinen toistaan tukeva yhteisö

  • Koti isolla KOOlla


 • Yhteydenotto

  Ensisijainen yhteydenottotapa:
  Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn.