Ykköskoti Reetanpiha

Asuminen meillä

Ykköskoti Reetanpiha tarjoaa palvelu- ja tukiasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelukodissa on paikkoja sekä pidempiaikaiseen asumiseen että intervallipaikkoja lyhytaikaiseen asumiseen. 

Tukiasuminen

Arvioimme tuen tarpeen asumisen sisällön asiakaskohtaisesti. Tukikäynnin aikana voidaan esimerkiksi avustaa asukasta ruoanlaitossa, tarjota psykososiaalista tukea, ohjata palvelujärjestelmässä toimimisessa tai motivoida mielekkään vapaa-ajan toiminnan löytämisessä.

Asukkaan arkielämässä selviytyminen edellyttää henkilökunnan saatavilla oloa klo 8:00-15:00, ohjausta, tukea, ja valvontaa päivittäisissä toimissa sekä sairaanhoidollista apua mm. lääkehoidossa. Tukiasumisessa asukas huolehtii itse tai tuetusti omasta perushygienistaan ja oman asuntonsa siivouksesta sekä pyykkihuollosta ja palveluntuottaja huolehtii yhteisten tilojen siivouksesta. Asumisen yhteisön kautta asukkaita ohjataan viettämään aktiivista arkea yhdessä muiden asiakkaiden kanssa.

Toiminta

Yhteisön kautta asukkaat saavat mahdollisuuden viettää hyvää ja aktiivista arkea. Asukkailla on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen, jonka tehtävänä on edistää hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteisiin pääsyä. Yksi osa-alue on päihteettömyyteen tukeminen. Palvelukoti Reetanpiha on päihteetön koti. 

Ykköskoti Reetanpiha on turvallinen asuinympäristö, jossa voi tuetusti elää ja kuntoutua. Tarkoitus on auttaa asukasta pärjäämään omassa kodissa, hoitamaan päivittäisiä asioita, tukea raittiudessa, sekä ennalta ehkäistä psyykkisen voinnin heikkenemistä keskustelujen ja tekemisen kautta. Käytämme kuntoutuksessa vahvasti Green Care- metodeja. Hoidon vastuuhenkilö on sertifioitu Green Care toimija. Rakennamme asukkaidemme tarpeiden mukaan kuntoutusta, luontoa, toimintaa ja yhteisöä hyödyntäen. Palvelu koostuu asukkaan yksilöllisistä kuntoutuksen, huolenpidon tarpeista ja hyvinvointia tukevista toimenpiteistä. Lääkehoidossa autamme palvelusuunnitelman mukaisesti. 

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Reetanpihassa on seitsemän kahden hengen 55 m2 solukaksiota ja kahdeksan n. 40 m2 kaksiota. Yhteensä asukaspaikkoja on 22,55 m2 kaksiot on suunniteltu kahdelle asukkaalle ja pienemmät kaksiot yhdelle. Kaikilla asiakkailla on käytössä oma huone. Asukkaiden toivomuksesta huone voidaan jakaa esimerkiksi pariskunnan kesken.  Kaikki asunnot on varustettu keittiö-, wc- ja suihkutiloin, mikä mahdollistaa oman arjen hallinnan harjoittelua. Lisäksi Reetanpihassa on ryhmä ja yhteisruokailutilat päivittäistä ruokailua, kuntoutus- ja ryhmätoimintaa sekä juhlia varten, sekä erilliset sauna- ja pyykkitilat. Asukkaat voivat sisustaa omat asuntonsa mieleisekseen. 

Kodin ympäristö

Ykköskoti Reetanpiha sijaitsee Iisveden kylällä osoitteessa Jauholahdentie 13 noin 7 kilometrin päässä Suonenjoen keskustasta muun asutuksen keskellä. Maatilamainen rakennusten ympäröivä sisäpiha tarjoaa turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän paikan omalle kodille. Asukkailla on mahdollisuus luonnolliseen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa, mutta palvelut ovat kuitenkin lähellä.

Henkilöstö

Kehitämme ja seuraamme hoidon laatua jatkuvasti. Henkilökunnan monialainen koulutus luo perustan laadukkaalle hoidolle. Ykköskoti Reetanpiha tuottaa asiakkaille hyvää kokonaishoitoa. Tämän mahdollistaa tiivis yhteistyö läheisten, perusterveydenhuollon, mielenterveyskeskuksen, yksityisten lääkäripalveluiden, sosiaalitoimen, yksityisten fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluiden ja edunvalvojien kanssa. Yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä asukkaan verkoston kanssa luovat raamit toiminnallemme.

Meille asukkaaksi?

Yhteistyö asukkaiden läheisten kanssa on tärkeää ja siksi haluammekin kannustaa yhteydenpitoon. Ykköskoti Reetanpihaan ja sen toimintaan voi tulla tutustumaan milloin vain. Mikäli haluat läheisesi asumaan meille, ota yhteyttä oman kuntasi sosiaalitoimeen ja kerro toiveestasi. Meillä ei ole ennestään sopimusta kaikkien kuntien kanssa asiakkaiden hoitoyhteistyöstä, mutta läheisten toiveet otetaan kuitenkin yleensä hyvin huomioon.

Kun olette päässeet sopimukseen oman kuntanne kanssa, tulkaa tutustumaan  yhdessä sosiaalitoimen ja tulevan asukkaan kanssa. Näin on mahdollista varmistaa vastaako hoitokoti asukkaan tarpeita. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä sopimus asukkaan tulemisesta Reetanpihaan. Mikäli läheisenne tai te voitte maksaa hoidon itse eli ette tarvitse kunnan maksusitoumusta, voimme sopia yksityiskohdista yhdessä. Asumiseen ja asukkaaksi tulemiseen liittyvissä kysymyksissä ottakaa rohkeasti yhteyttä Ykköskoti Reetanpihaan. Autamme mielellämme!

 


 • Yksikön johtaja
  Saara Backman
  p. 040 527 1981
  saara.backman@mehilainen.fi

  Toimintayksikön vastuuhenkilö
  Johanna Niiranen
  p. 040 520 6927
  johanna.niiranen@mehilainen.fi

 • Yhteystiedot:
  p. 040 520 6927
 • Osoite:
  Jauholahdentie 13
  77800 Suonenjoki
 • Ykköskoti Reetanpiha

  • Koulutettu, ammattitaitoinen henkilökunta
  • Tukiasumista
  • Omat asunnot
  • Kodikas ja yhteisöllinen ilmapiiri
  • Toiminnallinen ja tukea antava arki
 • Yhteydenotto

  Ensisijainen yhteydenottotapa:
  Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn.