Ykköskoti Meininki

Ykköskoti Meininki tarjoaa kuntoutumis- ja asumispalveluja pääasiassa mielenterveyskuntoutujille sekä muille em. palvelua tarvitseville ihmisille. Toiminnan tarkoituksena on edesauttaa asukkaiden kuntoutumista itsenäisempään asumiseen ja parempaan elämänhallintaan. Tällä hetkellä palveluitamme ostavat pääasiassa EKSOTE-piiri.

Asuminen meillä

Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on tavoitteena itsenäinen asuminen. Kotimme tuetussa asumisessa pääsee turvallisessa ympäristössä harjoittelemaan taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan. Ykköskoti Meininki tarjoaa asukkailleen kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen.

Toiminta

Arjen hallinta ja elämän rytmi

Ykköskoti Meininki luo puitteet, joissa asukkaalla on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tähän pyrimme maksimoimalla asukkaiden omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Tavoitteenamme on luoda selkeä struktuuri asukkaiden elämään. Toiminnassamme tärkeää on säännöllinen vuorokausi- ja viikkorytmi, toiminnan ja levon rytmittäminen, sekä juhlapyhien huomioiminen ja niihin liittyvien perinteiden noudattaminen.

Asuminen kodikkaassa asumisyksiköissä (omakotitalot) antaa mahdollisuuden arkisten ja ajankohtaisten askareiden tekemiseen ympäri vuoden. Tällaisia elämää rytmittäviä kotitöitä ovat muun muassa kodinaskareet (keittiötyöt ja siivous), pihatyöt (lumityöt, puutarhanhoito, haravointi, sadonkorjuu), saunanlämmitys ja halkotalkoot. Lisäksi asukkaiden omien asioiden hoitaminen asumisyksikön ulkopuolella rytmittää heidän arkeaan. Osa asukkaistamme käy myös säännöllisesti lähellä sijaitsevan JP-Työpajan kuntouttavassa työtoiminnassa.
Lue lisää JP-työpajasta >>

Asumisyksikön kotityöt tehdään usein yhdessä pienryhmissä tai henkilökunnan kanssa. Se mahdollistaa samalla sosiaalisten taitojen ja -suhteiden ylläpitämisen ja säilymisen. Lisäksi sosiaalisia kontakteja ylläpitää työskentely JP-Työpajalla ja omien asioiden hoitaminen talon ulkopuolella. Asukkailla on myös mahdollisuus osallistua viikottain erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin ja vaikkapa opetella leivonta- tai ruoanlaittotaitoja.

Tukea ja hoidollista yhteistyötä

Annamme asukkaillemme yksilöllisesti heidän tarvitsemaansa apua ja tukea käytännön asioiden hoitamisessa, kuten lääkehoidon toteuttaminen, asiointi, elinympäristöstä huolehtiminen, henkilökohtainen hygienia, sairauden hallinta, sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja luominen jne.

Motivoimme asukkaitamme oman elämänhallinnan lisäämiseen. Annamme tilanteen mukaista psyykkistä tukea (omahoitajakeskustelut) ja heidän psyykkisiä, sosiaalisia ja somaattisia ongelmiaan hoidamme yhdessä kuntoutujan ja kuntoutumiskodin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällaisia toimijoita ovat muun muassa omaiset, MTPA ( Mielenterveys- ja päihdepäivystys), sairaalan osastot, oma lääkäri ja edunvalvojat.

Yhteisöllisyys

Järjestämme säännöllisiä viikkopalavereja ja kuukausittain yhteisökokouksia, joihin kannustamme asukkaita osallistumaan. Osallistumalla asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä yhteisiä asioita. Jokainen voi antaa haluamaansa palautetta avoimesti ja yhdessä päätämme muun muassa yhteisön säännöistä ja retkikohteista. Toisaalta yhteisökokous toimii foorumina, missä annetaan kiitosta ja palkitaan kuntoutumisessa edistyneitä asukkaita.

Pidämme viikottain erilaisia toiminnallisia ryhmiä kuten leivonta, ruuanlaitto, liikunta, musiikki, rentoutus, elokuvan katselu, aivojumppa sekä keskusteluryhmiä aihepiireinä muun muassa terveys ja painonhallinta.

Teemme myös yhteisiä virkistysmatkoja; käymme mökeillä, bussiretkillä, lähikaupungeissa ostosretkillä, laavuilla, jääkiekko-otteluissa, kalastamassa, uimassa.

Kodit ja yhteistilat

Kotimme tilat ovat kodikkaat ja viihtyisät. Asukas voi kalustaa huoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan oman mieltymyksensä mukaan. Asukkaillamme on käytössään yhteisiä oleskelutiloja.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsee viihtyisällä alueella. Kodin ympäristössä on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Juna-asema ja kaikki palvelut ovat kotimme lähellä.

Henkilöstö

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoidon periaatteisiin ja henkilökuntamme on myös kouluttautunut tämän suuntaisesti. Henkilökuntamme osaamista ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Meininkiin voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.


Lue lisää:

 • Yksikön johtaja
  Mervi Pekki
  p. 040 1935 234 

  mervi.pekki@mehilainen.fi 

 • Yhteystiedot:
  Toimisto
  p. 044 978 1417

  Asukkaat
  p. 044 975 4174
 • Osoite:
  Vanhatie 2
  54100 Joutseno
 • Ykköskoti Meininki

  • Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta

  • Kuntouttavaa palveluasumista

  • Tuettua asumista

  • Työtoimintaa 

  • Hyvät kulkuyhteydet

  • Oma sauna

  • Toiminnallinen arki

 • Yhteydenotto

  Ensisijainen yhteydenottotapa:
  Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn.