Provesta Varpu, Oulu

Asuminen meillä

Tarjoamme asumispalveluyksikössämme tehostettua palveluasumista ja palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Palvelukonseptimme keskiössä ovat asukkaillemme tarjoamamme omat asuinhuoneistot integroituna tavanomaiseen asuinympäristöön, joihin yksilöllisesti räätälöidyt, asiakkaan tarpeenmukaiset asumispalvelut tuotetaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa turvallinen ja itsenäinen omassa kodissa asuminen yksilöllisen tuen avulla.

Asukasasunnot sijaitsevat samassa kerroksessa ohjaajien toimiston ja asiakkaiden yhteisten tilojen kanssa. Henkilökunnan apu on lähellä ja asiakkaat voivat halutessaan viettää aikaansa yhteisissä tiloissa, ruokailla yhdessä sekä osallistua ohjattuun toimintaan.

Toiminta

Asumisen arjessa kuntoutusta toteutetaan asiakkaan yksilöllisen viikko-ohjelman mukaisesti. Kuntoutumista seurataan verkostopalavereissa väliarvioiden pohjalta. Lisäksi käytössämme on RAI -toimintakykyarvioinnit, jotka toteutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Asiakkailla on mahdollisuus osallistua päivä- ja työtoimintaan. Tuemme monin tavoin asiakkaiden sosiaalisen verkoston rakentumista ja kannustamme heitä osallistumaan yksikkömme ulkopuolisiin harrastuksiin ja toimintoihin. Panostamme monipuoliseen viriketoimintaan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Toimintamme tavoitteena on aktiivinen arki ja yhdessä tekeminen. Kuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti, asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja huomioiden.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!


Yhteystiedot

Mallastie 30 C 6
90520 Oulu

Yksikön johtaja
Karoliina Pohjola
p. 040 185 9705

karoliina.pohjola@mehilainen.fi

Henkilökunta
p. 040 120 9331

varpu@mehilainen.fi