Provesta Kotisatama, Kuopio

Asuminen meillä

Kotisatama on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu palveluasumisen toimintayksikkö joka sijaitsee Kuopion Itkonniemessä. Toiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle kuntoutujalle tarpeenmukaista henkilökohtaista tukea arjessa selviytymiseen ja mahdollisimman itsenäiseen asumiseen, jokaisen asukkaan omien tavoitteiden ja voimavarojen  mukaisesti. Korostamme kuntoutuksessa aktiivista ja toiminnallista arkea.

Toiminta

Kotisataman asukkaat asuvat omissa asuinhuoneistoissaan. Samassa taloyhtisössä sijaitsee asukkaiden yhteiset tilat. Yhteisissä tiloissa voi viettää aikaa toisten kuntoutujien kanssa, osallistua ohjattuun toimintaan sekä tarvittaessa ruokailla.

Teemme tärkeää yhteistyötä asiakkaan verkoston sekä omaisten kanssa asiakkaan mielipidettä kunnioittaen. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä tulevaisuuteen suuntautuminen.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!

Yhteystiedot

Itkonniemenkatu 4B D 111
70500 Kuopio

Vastaava ohjaaja
Marjo Savolainen
p. 050 346 0310
marjo.savolainen@mehilainen.fi

Henkilökunta
p. 050 568 8874

kotisatama@mehilainen.fi