Provesta Jatuli ja Jatuli 2, Oulu

Jatuli

Asuminen meillä

Jatuli on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu toimintayksikkö, joka sijaitsee Oulussa, Maikkulan kaupunginosan palvelujen äärellä. Kävelymatkan päässä sijaitsee mm. kauppa, kirjasto, kuntosali ja apteekki. Maikkulasta on hyvät kulkuyhteydet kaupungin keskustaan. Asiakkaat asuvat laadukkaissa kerrostalohuoneistoissa omissa vuokra-asunnoissaan, integroituneena tavalliseen asuinympäristöön. Provestan yhteiset tilat ja toimisto sijaitsevat samassa taloyhtiössä. Yhteisissä tiloissa asiakkailla on mahdollisuus osallistua yksikön toimintoihin ja hoitaa asioitaan ohjaajien tuella.

Toiminta

Asiakkaamme harjoittelevat mahdollisimman itsenäistä elämänhallintaa itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ohjauksen ja tuen turvin. Toteutamme kuntoutusta kuntoutujan vahvuuksia käyttäen, yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien ja viikko-ohjelmien pohjalta. Asiakkaillamme on mahdollisuus osallistua Provesta Oy:n järjestämään työ- ja päivätoimintaan ja tuemme monin tavoin asiakkaiden sosiaalisen verkon rakentumista, kannustamalla heitä osallistumaan myös yksikkömme ulkopuolisiin harrastuksiin ja toimintoihin. Asiakkaillamme on mahdollisuus vaikuttaa yhteisölliseen mielekkääseen tekemiseen ja teemmekin yksilöllisiä ohjauskäyntejä sekä yhteisiä retkiä asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Tarjoamme asiakkaillemme ohjausta mm. kodinhoidollisiin tehtäviin, asiointikäyteihin, raha-asioiden hoitoon ja hakemusten täyttöön. Keskusteluapua on saatavilla päivittäin joko yhteisissä tiloissa tai asiakkaan omalla asunnolla. Kuntoutumista seurataan verkostopalavereissa väliarvioiden ja kuntoutussuunnitelmien pohjalta. Asiakkaiden tukena on myös oma yöpäivystyksemme.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!

Yhteystiedot

Jatulikivenkatu 1 A 3
90240 Oulu

Vastaava ohjaaja
Pia Lauronen
p. 050 595 4420
pia.lauronen@mehilainen.fi

Henkilökunta
p. 050 566 6184


Jatuli 2

Asuminen meillä

Jatuli II on Oulun Hiirosessa sijaitseva asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua ja itsenäisen arjen harjoittelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä erityistä tukea tarvitseville kuntoutujille. Kaikilla asiakkailla on oma vuokra-asunto laadukkaassa kerrostalossa, normaaliin asumisympäristöön integroituneena. Saman kerrostalon ensimmäisestä kerroksesta löytyvät yksikön yhteiset tilat ja ohjaajien toimistotilat. Yhteiset tilat luovat yhteisöllisyyttä ja antavat mahdollisuuden yhteisiin ruokailuihin ja ajanviettoon toisten asiakkaiden kanssa. Taloyhtiössä on oma kuntosali, joka on asiakkaiden käytettävissä.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat aina asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet sekä nykyinen elämäntilanne. Tavoitteet määritellään yhteistyössä palvelun tilaajan, asiakkaan ja asumisyksikön henkilökunnan kesken.

Toiminta

Asumisen arjessa kuntoutusta toteutetaan asiakkaan yksilöllisen viikko-ohjelman mukaisesti. Kuntoutumista seurataan verkostopalavereissa väliarvioiden pohjalta. Lisäksi käytössämme on RAI -toimintakykyarvioinnit, jotka toteutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Asiakkailla on mahdollisuus osallistua päivä- ja työtoimintaan. Tuemme monin tavoin asiakkaiden sosiaalisen verkoston rakentumista ja kannustamme heitä osallistumaan yksikkömme ulkopuolisiin harrastuksiin ja toimintoihin. Panostamme monipuoliseen viriketoimintaan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Yksikön läheisyydestä löytyvät ihanteelliset ulkoilumaastot ja ulkoliikuntapaikat. Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti yhteisöllisen toiminnan suunnitteluun säännöllisissä yhteisökokouksissa. Asiakkaiden tukena on myös   oma yöpäivystyksemme.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!

Yhteystiedot

Metsänkuninkaantie 1 B 6
90250 Oulu

Vastaava ohjaaja
Pia Lauronen
p. 050 595 4420
pia.lauronen@provesta.fi

Henkilökunta
p. 050 341 0059