Provesta Horisontti, Vantaa

Asuminen meillä

Itä-Vantaan Kulomäessä sijaitseva Provesta Oy:n Horisontti on kuntouttava tuetun asumisen toimintayksikkö, jossa asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan. Samassa taloyhtiössä sijaitsevassa yhteisissä tiloissa toteutuu kuntoutuksen yhteisöllinen toiminta, joka on vastapainoa itsenäiselle asumiselle. Horisontin yhteiset tilat ovat kohtaamispaikka omassa kodissa asuville asiakkaille ja siellä he voivatkin keskustella ja viettää aikaa yhdessä toisten kanssa sekä osallistua ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Asukas on mielenterveys- tai päihdekuntoutuja tai hänellä voi olla muita elämänhallintaan liittyviä haasteita. Tavoitteena tuetussa asumisessa on edistää ja vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja sekä valmentaa asiakkaita itsenäisempään elämänhallintaan. Kuntoutusta toteutetaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman ja viikko-ohjelman mukaisesti, joissa on huomioitu asiakkaan tarpeet ja toiveet. Kuntoutuksen perustana on säännöllinen vuorokausirytmi, aktiivinen ja mielekäs arki.

Tukea asukkaan omaan kotiin

Tuemme asiakkaan itsenäistä asumista asiakkaan asuessa omassa kodissaan. Kuntoutuksen alusssa laadimme asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tavoitteellisen suunnitelman kuntoutusta varten. Tavoitteena on saada yhdessä tekemisen ja harjoittelun kautta onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta.

Ohjaamme ja tuemme asiakasta arjessa ja käytännön asioissa; itsestä huolehtimisessa, kodinhoidossa, asioinneissa sekä tukiverkostojen luomisessa. Tavoitteenamme on edistää ja vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja elämänhallintaa sekä kannustaa omatoimisuuteen. Asiakkaan kuntoutuessa etsimme lisäksi väyliä työ- ja opiskelumahdollisuuksiin sekä mielekkääseen vapaa-aikaan.

Henkilöstö

Henkilökuntamme on mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia, jotka työskentelevät vastuullisesti kuntouttavalla työotteella kunnioittaen asukkaan itsemääräämisoikeutta. Henkilökuntaa on päivittäin paikalla aamusta iltaan, lisäksi asukkailla on käytössä tukipuhelinpäivystys 24/7.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!

Yhteystiedot

Maauuninkuja 6 B 11
01450 Vantaa

Vastaava ohjaaja
Suvi Komu
p. 046 923 5444

suvi.komu@mehilainen.fi

Henkilökunta
p. 046 923 4494

horisontti@mehilainen.fi