Kuntoutujan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Kuntoutumisen alussa toteutetaan arviointijakso, jonka pohjalta laaditaan kuntoutujan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman toteutumista ja tavoitteita arvioidaan jatkuvasti.

Arviointijakso 1-3 kk

 • Tutustuminen ja arviointijakson suunnittelu
 • Arviointivaihe
 • Arvioinnin yhteenveto ja jatkosuositukset palveluille 

Kuntoutussuunnitelma

 • Asukkaan tilanne (haasteet, voimavarat ja hallinnassa olevat taidot)
 • Kuntoutujan omat odotukset ja tavoitteet, muutostarpeet ja toiveet
 • Kuntoutujan oma pitkän tähtäimen tavoite ja tavoite palvelulle
 • Tavoitteet kuntoutussuunnitelmavälille, tavoitetaso, keinot ja tuen tarve tavoitteeseen pääsemiseksi
 • Arviointi  ja seuranta
 • Yhteydenotto

  Ensisijainen yhteydenottotapa:
  Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn.